V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň potravy – 16. 10. 2014

Tento deň sa pripomína od roku 1981. 16. októbra 1945 sa začala činnosť Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Každoročne sa tento deň pripomína vo viac ako 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Cieľom je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike globálnej potravinovej bezpečnosti a dostupnosti potravín vo svete. Aj keď v niektorých krajinách ide najmä o boj proti hladu a v iných o rozhodovanie o nových technológiách pri produkcii potravinových surovín a produktov, spoločným menovateľom je dopad potravinových politík na zdravie. Ich nedostatok a nedostatočná kvalita na jednej strane, konzumný spôsob života a mrhanie na strane druhej majú fatálne následky na zdravie.

Zdravá výživa

Základom zdravej výživy je pestrosť a rozmanitosť jedál v primeranom množstve a hlavne, aby strava obsahovala všetko, čo je pre organizmus dôležité a čo potrebuje. Dôležité je pripomenúť, že žiadna potravina neobsahuje všetky živiny v optimálnom množstve a v správnom pomere pre udržanie zdravia, preto je kombinácia jednotlivých potravín nevyhnutná.

Potravinová/výživová pyramída rozdeľuje jednotlivé zložky potravy do určitých základných skupín (poschodí), podľa ktorých sa dá zistiť, ktoré potravinu je vhodné konzumovať, ako často a v akom množstve. Základňa pyramídy je najširšia, to znamená, že tieto potraviny by sa mali konzumovať v čo najväčšom množstve.

Poschodia potravinovej pyramídy:

Potravinová základňa: najväčšie zastúpenie v jedálničku (40 %) majú tvoriť obilniny, chlieb, celozrnné výrobky a pečivo, ryža, cestoviny, ovsené vločky, pohánka. Táto skupina je bohatá na minerálne látky, škrob, vitamíny a vlákninu.

1. poschodie: ovocie a zelenina (35 %) v surovom alebo spracovanom stave. Zelenina by mala byť zastúpená väčším dielom ako ovocie kvôli vyššiemu obsahu vlákniny a menšiemu obsahu cukru.

2. poschodie: hlavne bielkoviny, ktoré sú dôležité na stavbu tela, napr. mlieko, mliečne výrobky, tvaroh, mäso, hydina, ryby, strukoviny, orechy, vajcia, v pomere 20 %.

3. poschodie: obsahuje všetky prehrešky stravovania (5 %). Ide o vysokoenergetické potraviny a potraviny, ktoré nejakým spôsobom narúšajú správny metabolizmus. Ide o tuky, sladkosti, cukor, soľ, údeniny, alkohol.

Pri stravovaní sa nesmie zabúdať na správne rozloženie celodenného príjmu potravín. Najlepšie je si celodenný jedálniček rozdeliť do piatich častí (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera).

Dôležitou súčasťou je ešte dodržiavanie pitného režimu, ktorý by mal denne obsahovať 1,5 – 2 litre tekutín. Vhodným nápojom sú stolové minerálne vody,  čaj alebo kvalitná pitná voda.

Stravovanie detí a mládeže

Najčastejšími chybami v stravovaní detí a mládeže sú nadmerný energetický príjem, nedostatočná konzumácia ovocia, zeleniny a rýb a nesprávny stravovací režim. V dôsledku týchto nedostatkov deti prijímajú viac energie ako ich organizmus dokáže spotrebovať, nemajú dostatočný prísun vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, často vynechávajú raňajky a hlavným jedlom dňa býva večera. Výsledkom sú rôzne zdravotné riziká.

Dôsledky nesprávnej výživy detí a mládeže:

1.  Skoré prejavy – poruchy rastu a vývinu, vznik obezity, zubného kazu, chudokrvnosť.

2. Neskoré prejavy – srdcovo-cievne ochorenia, vysoký krvný tlak, cievne mozgové príhody, cukrovka, postihnutie kostí a zubov. Tieto ochorenia vznikajú ako dôsledok nadmernej hmotnosti a vyššieho obsahu tukových látok v krvi.

Správna výživa u detí a mládeže je prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Nakoľko dieťa získava svoje stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, je dôležité si uvedomiť, že naučené a zafixované návyky u dieťaťa pretrvávajú celý život. Ak rodina vedie deti k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou.