SVETOVÝ DEŇ „POHYBOM KU ZDRAVIU“ – 10. máj 2010

Každý rok Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlasuje 10. máj 2010 za Svetový deň pohybom ku zdraviu, upozorňuje na problémy spojené s fyzickou inaktivitou a dáva do popredia benefity fyzickej aktivity.

Nezdravé stravovanie a fyzická inaktivita sú dva z hlavných ovplyvniteľných rizikových faktorov väčšiny chronických neinfekčných ochorení, a to hlavne kardiovaskulárnych, náhlych cievnych mozgových príhod, nádorov (najmä hrubého čreva a prsníka) a cukrovky II. typu. Sú aj rizikovými faktormi vysokého tlaku krvi, vysokej hladiny glukózy, abnormálneho lipidového spektra, nadváhy/obezity.

Každý rok takmer 1,9 milióna ľudí zomrie na dôsledky fyzickej inaktivity, pričom už 30 minút strednej intenzity fyzickej aktivity 5 dní v týždni redukuje riziko najviac sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení.

Pravidelná fyzická aktivita pozitívne pôsobí na:

  • výskyt hypertenzie
  • výskyt osteoporózy
  • znižuje telesnú hmotnosť
  • znižuje výskyt bolestí chrbta
  • vplýva na mentálne a psychické zdravie redukciou depresií, úzkosti a stresu
  • zlepšuje fyzickú kondíciu
  • znižuje rizikové správanie medzi deťmi a mladými ľuďmi (tabak, alkohol, drogy, násilie)
  • zvyšuje produktivitu práce
  • ovplyvňuje absenciu a fluktuáciu v zamestnaní zlepšuje študijné výsledky v školách

Zdroj: ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu