Svetový deň obezity

Svetové zdravotnícke organizácie si uvedomujú závažnosť  problematiky obezity a po prvý raz sa v tomto roku spojili a vyhlásili Svetový deň obezity na stredu 4. marca 2020 s mottom „Riešme spoločne obezitu v Európe“.

V Európe je cieľom tohto dňa zvýšiť informovanosť o obezite a ďalších chorobách, ktoré ovplyvňuje a súčasne zlepšiť prevenciu, liečbu a starostlivosť.

Kampaň s podporou Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO) je zameraná na podporu občanov s nadváhou a obezitou pri uskutočňovaní nevyhnutných zmien životného štýlu, aby zvládli svoju váhu a zlepšili svoje celkové zdravie a kvalitu života.

Svetový deň obezity nie je oslava, ale vztýčený prst. Obezitou trpí viac ako 2 miliardy ľudí po celom svete a je závažným problémom 21. storočia. Každý druhý dospelý a každé piate dieťa majú nadváhu alebo obezitu a vyhliadky do budúcna nie sú vôbec ružové.

S obezitou je spojených vyše 30 rôznych druhov ochorení. Medzi najzávažnejšie patrí:

  • diabetes 2. typu,
  • srdcovo-cievne ochorenia,
  • niektoré druhy rakoviny.

Zdroje:
www.stob.cz
www.mojstob.sk
www.uvzsr.sk