V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň hygieny rúk: Dezinfekcia je najúčinnejšia prevencia infekcií

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na 5. mája, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na význam dodržiavania hygieny rúk.

Bližšie informácie o 11. ročníku Svetového dňa hygieny rúk nájdete na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.