Svetový deň hygieny rúk: Dezinfekcia je najúčinnejšia prevencia infekcií

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na 5. mája, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na význam dodržiavania hygieny rúk.

Bližšie informácie o 11. ročníku Svetového dňa hygieny rúk nájdete na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.