V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň hepatitídy – 19. 5. 2010

Vírusová hepatitída, ľudovo nazývaná žltačka, je zápalové ochorenie pečene spôsobené niekoľkými typmi vírusov. Najčastejšie sa vyskytujú vírusové hepatitídy typu A, B a C.

Klinický priebeh ochorení je podobný. V typických prípadoch sa ochorenie prejaví únavou, nechutenstvom, napínaním na zvracanie, zvýšenou teplotou, bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom, tmavým močom, svetlou stolicou a žltým sfarbením očných bielok a kože. Ochorenia majú rôzny mechanizmus prenosu a následky.

Vírusová hepatitída typu A (VHA)

je na Slovensku najčastejšia (zhruba 70% zo všetkých hepatitíd), nazýva sa „chorobou špinavých rúk“.
Prameňom pôvodcu nákazy je infikovaný človek s klinickými príznakmi, alebo bez príznakov, ale vylučujúci vírus do vonkajšieho prostredia.
Prenos: pôvodca ochorenia – vírus sa z pečene infikovaného človeka dostáva do čreva a stolicou sa vylučuje do vonkajšieho prostredia. Znečistenými rukami, vodou, prípadne potravinami sa dostáva do úst vnímavého človeka, je prehltnutý a z črevného traktu preniká do pečene a poškodzuje ju.
Inkubačný čas je 14 – 50 dní, najčastejšie okolo 25 dní.
Ochorenie prebieha väčšinou ľahko, trvá priemerne 2 – 5 týždňov a zanecháva trvalú imunitu, neprechádza do chronicity. Ťažší priebeh má VHA u dospelých. Smrtnosť je nízka, s vekom mierne stúpa.
Prevencia: najdôležitejším preventívnym opatrením proti žltačke je dodržiavať zásady osobnej hygieny, najmä umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom, ďalej používať zdravotne vyhovujúcu pitnú vodu. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.
Najohrozenejšie sú osoby, ktoré sú vo zvýšenom riziku nákazy: osoby prichádzajúce do styku s infikovanými, zdravotnícky personál, zamestnanci kanalizácií, odpadového hospodárstva a záchranárskych prác, cestovatelia do oblastí s vysokým výskytom hepatitídy A. Týmto osobám sa odporúča očkovanie.
Záujemcovia o očkovanie sa môžu obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára, ktorý predpíše lekársky recept na očkovaciu látku a vykoná očkovanie. Očkovaciu látku si záujemca hradí sám.

Vírusová hepatitída typu B (VHB)

je na Slovensku druhou najčastešou hepatitídou. Klinický priebeh ochorenia je ťažší ako u VHA. Bezpríznakové infekcie prechádzajú do chronicity, môže vzniknúť celoživotné nosičstvo vírusu. Chronická infekcia môže u časti postihnutých viesť k ťažkému poškodeniu pečene. s možnosťou vzniku pečeňovej cirhózy alebo karcinómu.
Prenos: vírus hepatitídy B sa chová inak ako vírus hepatitídy A. Z pečene infikovaného človeka vírus preniká do krvi, kde cirkuluje. Odtiaľ sa môže dostať do iných telesných tekutín (sliny, sperma, pošvový sekrét). Prenos na iného človeka sa uskutočňuje cez poranenú kožu, vpichom, porezaním nástrojmi a predmetmi znečistenými krvou.. vstupnou bránou môže byť aj pohryzenie, poškrabanie, trhliny a oderky vznikajúce pri pohlavnom styku s infikovanou osobou. Na prenos stačí veľmi malé, voľným okom neviditeľné množstvo krvi.
prenáša sa najčastejšie krvnou cestou alebo nechráneným pohlavným stykom.
Inkubačný čas je 60 až 200 dní , najčastejšie 90 dní.
Prevencia: zabránenie styku s krvou, vyvarovať sa poranení krvou znečistenými ostrými predmetmi, nepoužívať spoločné britvy, holiace strojčeky, nástroje na manikúru, používanie prezervatívov pri rizikovom pohlavnom styku.
Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie. Očkovanie sa odporúča vykonať najmä u adolescentov, intravenóznych narkomanov, hemofilikov, diabetikov, homosexuáloch a cestujúcich do oblastí s vysokým výskytom VHB.

Vírusová hepatitída typu C (VHC)

sa manifestuje približne u 30 až 50 % zo všetkých infikovaných. najčastejšie sa prenáša transfúziami krvi alebo aplikáciou drog. Prebieha pod obrazom únavy a gastrointestinálnych príznakov, žltačka sa zjaví len výnimočne. Choroba prechádza často do chronicity a to až u 70 – 80 % infikovaných. Chronické následky sa manifestujú ako chronická hepatitída, cirhóza, príp. karcinóm pečene.
Prenos: najčastejšie sa prenáša krvnou cestou medzi narkomanmi alebo nechráneným pohlavným stykom.
Inkubačný čas je 14 – 180 dní, priemerne 45.
Prevencia je rovnaká ako u VHB okrem očkovania, nie je dostupná očkovacia látka.

Zdroj: ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu