V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdravia každoročne pripadá na 10. októbra. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Tento deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany pracujúce v oblasti duševného zdravia hovoriť o svojej práci a tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí na celom svete. Téma tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia sa vzťahuje na „psychologickú prvú pomoc“. Ide o psychologickú podporu zo strany zdravotníckeho personálu, učiteľov, komunitných pracovníkov, či iných odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, tým ktorí potrebujú pomoc.

Podľa svetových štatistík duševnými poruchami trpí asi 450 miliónov ľudí a WHO predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytuje u každého štvrtého človeka. Táto skutočnosť celosvetovo umiestňuje duševné poruchy na štvrté miesto chorobnosti a invalidity.

Podľa štatistických údajov NCZI sa na Slovensku počet ambulantne vyšetrených pacientov s psychickými poruchami zvýšil, počet hospitalizácií naopak klesol. Najviac hospitalizácií bolo pre poruchy psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu. V psychiatrických ambulanciách bolo v roku 2015 vyšetrených 406 758 osôb s duševnou poruchou (231 852 žien a 174 906 mužov). V porovnaní s rokom 2014 sa počet vyšetrených zvýšil o 6,3 %. Prýkrát v živote bola psychická porucha diagnostikovaná 74 151 pacientom, o 9 786 viac ako v roku 2014. Najčastejším dôvodom na abmulantnú liečbu boli rovnako ako v predchádzajúcom roku afektívne poruhy a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy.

Najvyšší počet pacientov s psychickou poruchou zaznamenali ambulancie v Bratislavskom kraji (1 125,9/10 000 obyvateľov kraja), v Banskobystrickom (864,3/10 000) a Prešovskom kraji (830,7/10 000). Najviac novodiagnostikovaných pacientov bolo v Žilinskom kraji (215,7/10 000), nasledovali Košický (193,7/10 000) a Bratislavský kraj (154,4/10 000).

Zdroj: www.uvzsr.sk