V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU – 31. máj 2010

Zatiaľ čo premýšľame, ako začať,
často strácame čas na samotný čin.

Quintilianus

Z hľadiska upevňovania zdravia je dôležité stať sa nefajčiarom. Je už všeobecne známe, že fajčenie škodí zdraviu. Nechcete prestať fajčiť? Ak áno ponúkame vám tieto rady, ktoré vám pomôžu prestať fajčiť:

 • napíšte na papier motiváciu, ktorá spôsobila, že chcete prestať fajčiť
 • ak cítite, že vám chýba v ruke cigareta, nahraďte ju, chyťte do ruky iný predmet, napr. ceruzku, alebo si jednoducho spojte ruky
 • namiesto cigarety si dajte do úst cukrík, žuvačku alebo špáradlo
 • po jedení ihneď vstaňte, umyte si zuby a poprechádzajte sa
 • keď pocítite túžbu po cigarete, urobte 5 – 10 hlbokých vdychov
 • znížte príjem tekutín, ktoré obyčajne pijete pri fajčení, napr. kávu, alkoholické nápoje a pod.
 • prestať fajčiť sa pokúste spoločne s niekým iným a buďte s ním v kontakte
 • informujte svojich blízkych, prípadne spolupracovníkov, že ste prestali fajčiť, dodá vám to podporu
 • ak ste prekonali napätie (vyvolané túžbou zapáliť si), zatvorte oči, uvoľnite sa a predstavte si, že sa nachádzate tam, kde je vám príjemne
 • napíšte na papier všetky klady, ktoré ste spozorovali, keď ste prestali fajčiť
 • vyhýbajte sa miestam i spoločnostiam, kde sa fajčí, aby vás to nenabádalo fajčiť
 • odporúča sa dať si gumu na zápästie presne tam, kde si meriate tep a keď pocítite túžbu zapáliť si, stiahnite ju

Pri plnení týchto pravidiel je rozhodujúca pevná vôľa. Preto kladný výsledok našich rád môžete ovplyvniť iba vy.

Vyfajčená cigareta skracuje život o dve minúty.

Nosíš v sebe priveľa slabostí,
ak ich nemôžeš úplne premôcť,
aspoň im nedovoľ, aby získali prevahu
.
K. Čapek

Oddelenie výchovy ku zdraviu