V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň bez tabaku

Na tabak a choroby srdca je v roku 2018 zameraná kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku. Pripadá na 31. mája a jeho motto znie: „Tabak zničí srdcia. Rozhodnite sa pre zdravie, nie pre tabak“. Tento deň si WHO pripomína každoročne od roku 1987. Hlavným cieľom tohtoročnej kampane je znížiť počet úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia súvisiace s fajčením.
Podľa WHO v súčasnosti na následky fajčenia zomiera každý desiaty človek na svete. Preto cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o spojitosti tabaku a srdca a o vzniku srdcovocievnych ochorení v dôsledku fajčenia.
Od roku 1987 bojuje táto svetová organizácia proti fajčeniu. Požívanie tabakových výrobkov patrí medzi epidémie, ktorým sa dá predchádzať.

Nikotín je vysoko návyková látka. Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18. roku života.
Cigaretový dym obsahuje približne 7000 rôznych látok s účinkom na organizmus. Ide o pevné častice a plyny, napríklad nikotín, decht, oxid uhoľnatý, formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, močovinu, voľné radikály, čpavok, nikel, arzén, kadmium a ďalšie.

Epidemiologické štúdie doposiaľ dokázali kauzálny vzťah medzi fajčením tabaku a najmenej 14 rôznymi typmi zhubných nádorov. Okrem zhubných nádorov pľúc je fajčenie zodpovedné i za nádory pažeráka, hrtanu a hlasiviek, dutiny ústnej, obličiek, močového mechúra, pankreasu, žalúdka či krčka maternice. Riziko vzniku zhubných nádorov pľúc sa tiež zvyšuje i u nefajčiarov, ktorí sú vystavení účinkom pasívneho fajčenia.

Nádorové ochorenia sú po chorobách obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku s podielom 25,9 percenta. Najčastejšou príčinou úmrtí u mužov bol zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc (21,2 %). U žien išlo v tomto prípade o tretiu najčastejšiu príčinu úmrtí (10,9 %), a to po zhubnom nádore prsníka (17,1 %) a zhubnom nádore hrubého čreva a konečníka (13,8 %).

Zdroj:                                                                                                                                                     www. uvzsr.sk
http://www.teraz.sk/zdravie/tabak-znici-srdcia-zdoraznuje-who/328153-clanok.html
http://www.teraz.sk/zdravie/zdravie-cigaretovy-dym-obsahuje-viac-ako/328266-clanok.html