V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Svetový deň Alzheimerovej choroby – deň otvorených dverí

Pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby, ktorý si pripomíname dňa 21. septembra, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojnicicah pre širokú verejnosť na

24. septembra 2019 v čase od 7:00 – 12:00 hod.

Deň otvorených dverí.

V priestoroch poradenského centra RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú mať záujemcovia možnosť absolvovať vyšetrenie základných parametrov (krvný tlak, cholesterol) a poradenstvo, pri ktorom je potrebné zdôrazniť, že jedným z rizikových faktorov vzniku Alzheimerovej choroby môže byť vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu, nezdravý životný štýl, ale aj stres.

Srdečne vás pozývame!