https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Súbor nástrojov na zníženie obsahu akrylamidu v niektorých potravinách

V prílohách článku nájdete ako znížiť obsah akrylamidu v niektorých potravinách.