https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Solária – rakovina kože

V prílohe nájdete prezentáciu z celoslovenskej porady.