Solária – rakovina kože

V prílohe nájdete prezentáciu z celoslovenskej porady.