https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Smart karanténa – manuál

Manuál pre občanov ku smart karanténe nájdete na stránke https://korona.gov.sk/ekarantena.