Skúška odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť

Skúška na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre epidemiologicky závažnú činnosť

Miesto konania: RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice – zasadacia miestnosť
Termín podania prihlášok: do 20.  marca 2020
Termín konania: V súvislosti s nariadením protiepidemických karanténnych opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 sa skúška odbornej spôsobilosti, ktorá sa mala konať 6.4.2020, ruší.