https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Rizikové faktory srdcovocievnych ochorení

V prílohe nájdete prezentáciu o Rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení.