Rizikové faktory srdcovocievnych ochorení

V prílohe nájdete prezentáciu o Rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení.