Prvý Európsky deň obezity – 22. máj

Európa si pripomenie prvý ročník Dňa obezity. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí obezitou 30 – 80% dospelých Európanov, na Slovensku je to 20% dospelej populácie. Obezita a nadváha prispievajú k zvýšeniu výskytu neinfekčných ochorení (kardiovaskulárne, metabolické, niektoré onkologické ochorenia) a nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu života a prispievajú k skracovaniu priemernej dĺžky života.

Mottom tohtoročnej kampane je „5 – 10 za zdravšiu Európu“.

Hlavným poslaním je podporiť ľudí, ktorí majú problémy s nadváhou a obezitou, v postupnom znižovaní telesnej hmotnosti a poukázať na zlepšenie zdravotného stavu. Postupný, ale rovnomerne rozložený úbytok hmotnosti o 5 – 10% telesnej váhy pomôže, aby ste sa cítili zdravší a navyše sa zníži aj pravdepodobnosť výskytu vysokého tlaku, diabetu, zníženie rizika ochorení srdca a predčasného úmrtia na následky obezity alebo nadváhy.

Na Slovensku bude v rámci Európskeho dňa obezity pripravená špeciálna Poradňa pre zdravé chudnutie. Poradenský stan bude umiestnený 21. mája 2010 v Bratislave na Kamennom námestí pred OD TESCO od 10, 00 do 17, 00 hod.

V stane budú špeciálne vyškolené nutričné terapeutky, ktoré záujemcom zmerajú: index telesnej hmotnosti (BMI), odmerajú obvod pása a budú informovať o nebezpečenstve viscerálneho tuku, ktorý s jeho obvodom priamo súvisí. Na základe nameraných hodnôt poradia, ako je možné čo najlepšie upraviť váhu, aby nedochádzalo k nechcenému „jo-jo“ efektu a zároveň odpovedia na otázky súvisiace so správnym stravovaním, dlhodobým a trvalým udržovaním váhy a pomôžu vysvetliť aký je rozdiel medzi liekmi a potravinovými doplnkami.

Záujemcovia sa budú môcť poradiť o zdravom chudnutí aj vo vybraných lekárňach s vyškoleným personálom po celý rok. Zoznam vybraných lekární sa nachádza na webovej stránke www.denobezity.sk.

Zdroj: Odbor podpory zdravia ÚVZ SR
Mgr. Adriána Račková, PhDr. Viktória Jakubková, Mgr. Kristína Kaszabová

Oddelenie výchovy ku zdraviu