V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Protikorupčné opatrenia

V rámci boja proti korupcii Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytuje verejnosti možnosť prostredníctvom emailovej adresy korupcia@ruvzpd.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov. RÚVZ Prievidza bude konať len v takých prípadoch, keď v oznámení budú uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol, je alebo bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov.