Protikorupčné opatrenia

V rámci boja proti korupcii Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytuje verejnosti možnosť prostredníctvom emailovej adresy korupcia@ruvzpd.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov. RÚVZ Prievidza bude konať len v takých prípadoch, keď v oznámení budú uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol, je alebo bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov.