V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

projekt „Chránime našich pacientov“

V súvislosti s projektom Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS „Chráňme našich pacientov. Očkujme sa proti chrípke“ má možnosť zapojiť sa do projektu ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa proti chrípke zaočkovalo minimálne 50 % pracovníkov. Prihlásiť sa môže prostredníctvom stránky www.chranimenasichpacientov.sk. Zapojené zdravotnícke zariadenie sa stane partnerom projektu a bude s jeho súhlasom zverejnené na uvedenej webstránke. Partneri dostanú Certifikát o ochrane pacientov očkovaním zdravotníkov, ktorý si môžu umiestniť na pracovisku, a ďalšie materiály ku kampani.