projekt „Chránime našich pacientov“

V súvislosti s projektom Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS „Chráňme našich pacientov. Očkujme sa proti chrípke“ má možnosť zapojiť sa do projektu ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa proti chrípke zaočkovalo minimálne 50 % pracovníkov. Prihlásiť sa môže prostredníctvom stránky www.chranimenasichpacientov.sk. Zapojené zdravotnícke zariadenie sa stane partnerom projektu a bude s jeho súhlasom zverejnené na uvedenej webstránke. Partneri dostanú Certifikát o ochrane pacientov očkovaním zdravotníkov, ktorý si môžu umiestniť na pracovisku, a ďalšie materiály ku kampani.