Princípy bezpečnej krčmy/baru/reštaurácie

Manuál „Bezpečná krčma“

Princípy bezpečnej krčmy/baru/reštaurácie:

 • Informujeme zákazníkov o opatreniach bezpečnej prevádzky
 • Dodržiavame osobnú hygienu, hygienu prevádzky a systém bezpečnosti potravín
 • Čistíme a dezinfikujeme priestory každý deň aj po každej jednej obsluhe zákazníka dezinfekčnými prostriedkami s virucidným účinkom
 • Často vetráme priestory
 • Zabezpečujeme vzdialenosť 2 metre medzi stolmi
 • Naši zamestnanci majú riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško) a umývajú si dôsledne ruky
 • Zintenzívnili sme čistenie a dezinfekciu toaliet, každú hodinu vykonávame a zaznamenávame dezinfekciu hygienických zariadení
 • Odstránili sme individuálne menu lístky, jedálne lístky z pevného materiálu dezinfikujeme po každom zákazníkovi,
 • Riad i príbory umývame na viac ako 60° C v umývačkách, pri ručnom umývaní použijeme aj dezinfekčný prostriedok,
 • Čistíme a dezinfikujeme stoličky a stoly po každom použití
 • Aplikujme dezinfekciu na ruky zákazníkom pri vstupe do prevádzky
 • Perieme obrusy a všetky pracovné oblečenia na teplotách cez 60° C
 • Používame pravidlá pre bezpečný odber surovín
 • Aktívne komunikujeme pravidelne a intenzívne s našimi pracovníkmi o aktuálnych opatreniach
 • Riadime sa a dodržujeme všetky ostatné nariadenia, na národnej aj regionálnej úrovni.

Princípy pre každého:

 • Udržujeme bezpečnú vzdialenosť 2 metre
 • Máme riadne prekryté horné dýchacie cesty všade, kde to je nariadené
 • Odporúčame platbu bezhotovostne a vyhýbame sa platbe hotovosťou, kedykoľvek je to možné
 • V priestoroch toaliet sa zdržujeme po jednom
 • Spolupracujeme s obsluhou pri dodržiavaní opatrení
 • Dodržujeme nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva

CHECKLIST BEZPEČNEJ KRČMY/BARU/REŠTAURÁCIE – PRE ZDRAVIE ZAMESTNANCOV AJ ZÁKAZNÍKOV

 

Príloha: