Prevencia počas horúčav

Leto so sebou okrem oddychu, zábavy a relaxu prináša aj určité nástrahy. Na ľudský organizmus vplývajú nielen vysoké až extrémne teploty, ale i jedlo, potraviny či voda v prírodných a umelých kúpaliskách.
Extrémne vysoké teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

ZÁSADY POČAS LETNÝCH HORÚČAV:

Dodržiavanie pitného režimu

Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Ideálna je obyčajná voda, minerálne vody a nesladené ovocné čaje. Najvhodnejšie sú vlažné nápoje. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujete smäd.

Stravovanie

V letnom období by sa malo riadiť niektorými zásadami, ktoré eliminujú riziko poškodenia zdravia, vyplývajúce z konzumácie epidemiologicky nevyhovujúcich potravín. Ide  predovšetkým o rýchlo sa kaziace potraviny (údeniny, mäkké salámy, rôzne typy majonézových šalátov, niektoré mliečne produkty, cukrárenské výrobky, zmrzlina a pod.). Strava má byť „ľahšia“ t.j. ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, súčasne však musí poskytovať dostatok výživných látok.

Ovocie a zeleninu, ktoré deti v letnom období konzumujú vo väčšom množstve, je potrebné dôkladne poumývať pod tečúcou pitnou vodou.

Kvalita vody

Verejnosti sa odporúča kúpať sa len v kúpaliskách (prírodných, aj umelých), ktoré sú pod stálou kontrolou. ÚVZ SR pravidelne počas letnej kúpacej sezóny vykonáva monitoring kvality vody.

Klimatizácia

Rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nemá byť vyšší ako 5 maximálne 7 stupňov Celzia. Náhle zmeny teplôt vzduchu za krátky časový úsek predstavujú pre organizmus stresovú situáciu vznik tzv. teplotného šoku (celkové oslabenie organizmu).

Vhodný odev

Odev voliť svetlých farieb a z prírodných materiálov, má byť ľahký, vzdušný a voľného strihu. Počas pobytu vonku treba chrániť zrak kvalitnými slnečnými okuliarmi a používať pokrývku hlavy, ktorá chráni pred slnečným úpalom.

Slnenie

Na priame slnenie sú vhodné len ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. Od 11. do 15. hodiny je potrebné sa zdržiavať na tienistom mieste. Pri opaľovaní treba používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením. Pri pobyte na slnku treba chrániť predovšetkým našu kožu, oči a používať prikrývky hlavy.

Domácnosť v lete

V domácnosti je potrebné zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami. Taktiež je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela.

Obmedzenie aktivít

Starší a chronicky chorí ľudia, by mali na minimum obmedziť svoje aktivity a z domovov vychádzať, pokiaľ sa dá, len ráno alebo večer.

S letom prichádzajú aj rôzne letné nástrahy, pred ktorými je dobré sa chrániť.

Pozor na úpal

Jedným z rizík, ktoré hrozia deťom s nastávajúcim teplým počasím, je výskyt úpalu. Vzniká intenzívnym, priamym slnečným žiarením na nechránenú hlavu a zátylok dieťaťa. Pozorujeme ho u detí, ktoré v horúčavách nemajú prikrytú hlavu a prejavuje sa zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom a nevoľnosťou. Rodičia by mali na to myslieť a kontrolovať, aby deti počas horúcich dní nosili ľahký, svetlý, vzdušný odev, pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom. Zvýšená fyzická námaha by sa mala prispôsobiť prostrediu, deti by si mali robiť častejšie prestávky v tieni a v čase medzi 11. až 15. hodinou sa nevystavovať slnečným lúčom.

Úrazovosť

Zvýšená úrazovosť u  detí v letných mesiacoch predstavuje závažný zdravotnícky problém. V tomto období sa deti vo zvýšenej miere venujú najrôznejším druhom športu, čo so sebou prináša okrem pozitív aj riziko úrazov, ktorých následky  v niektorých prípadoch predstavujú pre dieťa doživotný zdravotný hendikep, resp. dieťa  trvalo invalidizujú.
Na vysokej úrazovosti detí sa nemalou mierou podieľa tiež cestná  premávka; dopravné úrazy predstavujú samostatnú kapitolu detskej úrazovosti, pričom často ide buď o úrazy fatálne, alebo o ťažké polytraumy s doživotnými následkami. Počas prázdninových mesiacov sú deti menej sústredené a uvoľnené, z čoho vyplýva zvýšené riziko poškodenia zdravia, zapríčinené ich neopatrnosťou.
Je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa pri športovaní zachovávalo niektoré bezpečnostné opatrenia, ako napr. nosenie chráničov na rukách a nohách pri korčuľovaní, nosenie bezpečnostnej prilby pri bicyklovaní a korčuľovaní, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a pod. Pri rôznych druhoch vodných športov by dieťa nikdy nemalo preceňovať svoje fyzické sily.

Zdroj: uvzsr.sk