V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

„Prestaň fajčiť, daj si jablko!“

Ročne tabak zabíja na svete 6 miliónov ľudí, z nich je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Dnes môžete nedofajčenú cigaretu vymeniť za jablko.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 31. máj 2012 za Svetový deň bez tabaku. Z príležitosti vyhláseného dňa Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR organizujú v spolupráci s UNION zdravotnou poisťovňou, a.s. zdravotno-výchovnú kampaň „Prestaň fajčiť, daj si jablko!“. Pracovníci RÚVZ ponúkajú širokej verejnosti možnosť zahasenia tabakových výrobkov výmenou za jablko spojenú s vyšetrením oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu a s poskytnutím informácii prostredníctvom letákov, odborného poradenstva o rizikách fajčenia a možnostiach jeho zanechania.

Do realizácie kampane „Prestaň fajčiť, daj si jablko!“ je zapojených 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. „Súčasťou tejto kampane je aj trojročná osvetová kampaň „Exfajčiari sú nezastaviteľní“, ktorá odštartovala 16.6.2011 a podporuje ju aj Európska komisia.

OVZ