„Prestaň fajčiť, daj si jablko“ – analýza výsledkov akcie 31.5. na Nám. SNP v Partizánskom pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku

Akcia s týmto názvom sa pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku konala v našom regióne dňa 31. mája v Partizánskom na Námestí SNP. Partnerom akcie bola zdravotná poisťovňa Union, ktorá poskytla účastníkom jablká, informačné brožúry a kľúčenky a kampaň Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľné“. Záujemcom bol vyšetrovaný obsah oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a fajčiari mali možnosť vyplniť anketový lístok, ktorý ich oprávňoval zúčastniť sa žrebovania o atraktívne ceny venované práve spomínanou zdravotnou poisťovňou.

Vyšetreniu sa podrobilo celkovo 67 záujemcov, 31 mužov a 36 žien. Priemerný vek účastníkov bol 36,1 roka, u mužov 30,2 roka (najmladší mal 15, najstarší 68 rokov), u žien 41,1 roka (najmladšia mala 15, najstaršia 74 rokov). 29 účastníkov dosiahlo výsledky zodpovedajúce nefajčeniu, z toho 10 mužov a 19 žien, 38 zúčastnených bolo fajčiarov, z toho 21 mužov a 17 žien. Ľahkých fajčiarov bolo 10 (7 mužov a 3 ženy), stredne ťažkých fajčiarov 16 (6 mužov a 10 žien), ťažkých fajčiarov 12 (8 mužov a 4 ženy).

Anketový lístok vyplnilo 23 fajčiarov, tí, ktorí uviedli aj svoje osobné údaje, budú zaradení do žrebovania. Žrebovanie cien zabezpečí Union zdravotná poisťovňa a.s., ktorá v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR poskytne bližšie informácie o výhercoch, ako aj odovzdanie cien.