https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Predaj majetku

Register ponúkaného majetku štátu – www.ropk.sk