»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice a Prievidza ««  «

Praktická forma očkovacieho kalendára na rok 2016

Praktická forma očkovacieho kalendára na rok 2016 v elektronickej forme, ktorú uverejnil ÚVZ SR na svojej internetovej stránke.