Pozvánka – kampaň hygiena a dezinfekcia rúk

Dovoľujeme si Vás pozvať k účasti na „Clean care is safer care.“

Dňa 5. mája 2012 sa uskutoční 4. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange – Clean Care Is Safer care. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena a dezinfekcia rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz.

WHO žiada, aby sa nemocnice zapojili do kampane „Save Lives: Clean Your Hands“. Preto pripravila podklady na pomoc k vytvoreniu ich akčného plánu. Táto účasť na kampani zameranej na hygienu rúk, pomáha šíriť posolstvo, že správna hygiena rúk pomáha zachrániť životy. Preto si vytvorte kreatívne nápady, ktoré podporia efektívnu hygienu rúk.

Zároveň sa registrujte do siete nemocníc, ktorú vytvorila WHO. Do tejto siete je zatiaľ prihlásených 14 858 nemocníc z celého sveta. Výhody registrácie sú nasledovné:

  • stanete sa členom hnutia na pozdvihnutie povedomia o správnej hygiene rúk,
  • budete sa podieľať na zvýšení prevencie a tým na znížení infekčných ochorení u pacientov,
  • budete mať možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a úspechy so zdravotníckymi zariadeniami na celom svete,
  • pri starostlivosti o pacientov získate podporu pre prechod od slov k činom,
  • pripojíte sa k sieti krajín, ktoré sa zaviazali k trvalej kampani hygieny rúk.

Je pripravený pomocný materiál preložený z WHO web stránky „Rámec sebahodnotenia hygieny rúk“ a pomocný vzor na prípravu akčného plánu, ktoré Vám budú nápomocné pri zefektívnení dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov vo Vašej nemocnici. Tieto materiály budú prístupné na jednotlivých RÚVZ alebo si ich môžete stiahnuť z internetovej stránky WHO http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2012/en/index.html.

Nemocnica má postupovať nasledovne: vyplní si sebahodnotiaci rámec, podľa ktorého bude rozdelená do jednej zo 4 úrovní. Následne na základe týchto výsledkov môže nemocnica realizovať svoje aktivity na zlepšenie hygieny rúk, ktoré si môže zostaviť pomocou vzorov na prípravu akčného plánu.