V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Posledný termín pre 2. dávku AstraZeneca v TN kraji

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že posledný termín, kedy bude možné aplikovať druhú dávku vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca je 6. október 2021, preto ministerstvo v spolupráci s vakcinačnými centrami v každom kraji otvára posledné termíny očkovania druhých dávok.

V Trenčianskom kraji bude táto možnosť 6. októbra 2021 v NsP Považská Bystrica.

Bližšie informácie nájdete na stránke Ministetstva zdravotníctva SR.