Špecializované pracoviská pre cestovnú medicínu

 1. Inštitút očkovania a cestovnej medicíny (inocem)
  Teslova 33, 821 02 Bratislava
  Tel.: 0915 889 054
 2. Úrad verejného zdravotníctva SR
  Trnavská 52, 828 45 Bratislava
  Tel.: 02/44 372 743
 3. Poliklinika cudzokrajných chorôb
  Americké námestie 3, 811 01 Bratislava
  Tel.: 02/529 256 88
 4. Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Fakultná nemocnica
  Rastislavova 43, 041 90 Košice
  Tel.: 055/61 52 204
 5. Oddelenie pre cudzokrajné choroby, Fakultná nemocnica
  Kollárova 2, 036 59 Martin
  Tel.: 043/42 03 522