https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Informácie o očkovaní

Ďalšie informácie a odpovede na otázky o očkovaní môžete nájsť na adrese www.sprievodcaockovanim.sk.