Centrá pre očkovanie detí s komplikáciami

Prehľad vedúcich centier na očkovanie detí s kontraindikáciami, oficiálne menovanými MZ SR:

 • DFNsP v Bratislave:
  MUDr. Zuzana Kuková
  tel. č.: 02/59371563
 • DFNsP v Banskej Bystrici:
  prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc.
  tel. č.: 048/4726566
 • DFNsP v Košiciach:
  MUDr. Ingrid Urbančíková
  tel. č.: 055/6402478
 • MFN v Martine:
  MUDr. Jana Vyšehradská
  tel. č.: 043/4203845