Poradňa o očkovaní

Upozornenie: v prípade otázok ohľadom očkovania proti covid-19 sa obráťte na vakcinačné centrum, zriadené pri NsP Prievidza.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach oddelenie epidemiológie poskytuje konzultačnú činnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním v Poradni o očkovaní.

Termín:

Osobné konzultácie sa uskutočnia každý posledný štvrtok v mesiaci v čase od: 13.00 – 14.30 hod. na oddelení epidemiológie.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť telefonicky.

Telefonické poradenstvo bude vybavované na telefónnom čísle 046/5192026

E-mail: oe@ruvzpd.sk