V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Ponuka poradní zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základná poradňa zdravia

 •  je zameraná na aktívne vyhľadávanie rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení u obyvateľstva, na základe ktorých sa vyhodnotí aktuálne riziko srdcovo-cievneho ochorenia u vyšetrovaného
 • na základe výsledkov vyšetrovaného klienta je poskytnuté individuálne odborné poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu

Ponuka vyšetrení

 • biochemické vyšetrenia z kvapky krvi nalačno
  • celkový cholesterol
  • cukor
  • triacylglyceroly
  • HDL – cholesterol (dobrý)
  • LDL – cholesterol (zlý)
 • meranie krvného tlaku
 • somatometrické vyšetrenia
  • výška, hmotnosť, obvod pása a bokov a z nich stanovované parametre:
   • index telesnej hmotnosti – BMI
   • pomer pás/boky – WHR
   • WHtR

Kontakty:

046/519 20 28, 046/519 20 47

poradnazdravia@ruvzpd.sk
adriana.kuckova@ruvzpd.sk
dajana.dureje@ruvzpd.sk

Poradňa zdravej výživy

 • cieľom je úprava až eliminácia nedostatkov v stravovaní obyvateľstva ( nadmerný príjem energie v strave, vysoká spotreba živočíšnych tukov, cukrov a soli, nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny, nízka spotreba rýb…)

Ponuka vyšetrení

 • antropomotorické ukazovatele stavu výživy ( výška, hmotnosť, pás, boky, BMI, analýza stavby tela prostredníctvom analyzátora)
 • biochemické ukazovatele stavu výživy ( celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triacylglyceroly, glykémia)
 • definovanie nutričného problému
 • plán výživového poradenstva

Kontakty:

046/519 20 47

poradnazdravia@ruvzpd.sk
dajana.dureje@ruvzpd.sk

Poradňa odvykania od fajčenia

 • určená pre jednotlivcov, ktorí uvažujú o možnosti prestať fajčiť, no nedarí sa im to svojpomocne

Ponuka vyšetrení

 • vstupný pohovor
 • stanovenie stupňa závislosti na nikotíne pomocou sady vyšetrovacích metód (Fagerstromov dotazník stupňa závislosti, dotazník fajčiarskych návykov a pod.
 • vyšetrenie prístrojom smokerlyzer na stanovenie obsahu oxid uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a množstva karboxyhemoglobínu)
 • v rámci poradenstva sa klient dozvie o možnostiach nefarmakologickej aj farmakologickej liečby, ktorej predpis však nie je v kompetencii poradne. Poradňa sa zameriava na poskytovanie informácii o účinkoch fajčenia na ľudský organizmus, na vedenie k zanechaniu fajčenia náhle alebo postupným znižovaním množstva vyfajčených cigariet, zvládanie abstinenčných príznakov po zanechaní fajčenia

Kontakty:

046/519 20 40

miroslava.stovcikova@ruvzpd.sk

Na bezplatné vyšetrenia ako aj konzultácie v uvedených poradniach je potrebné sa vopred objednať.