Základná poradňa

Návšteva klienta v základnej poradni spočíva vo vyšetrení prítomnosti hlavných rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení, ktoré súvisia so životným štýlom, v orientačnom určení jeho individuálneho rizikového skóre a následnom poradenstve.

Štandardný je odber krvi z prsta na stanovenie hladiny cholesterolu, cukru, tukov, HDL a LDL-cholesterolu, zmeranie tlaku krvi, antropometrické vyšetrenie (výška, hmotnosť, obvod pása a bokov a z nich stanovované parametre: index telesnej hmotnosti – BMI, pomer pás/boky – WHR) a samozrejme odobratie osobnej a rodinnej anamnézy (fajčenie, pohybová aktivita, stravovacie návyky, výskyt infarktu alebo mozgovej príhody v rodine…). Na základe zistených údajov počítačový program „Test zdravé srdce“ určí aktuálne riziko srdcovo-cievneho ochorenia u vyšetrovaného.

U fajčiarov je možná analýza vydychovaného vzduchu smokerlyzerom a určenie stupňa závislosti na nikotíne, ako aj zmeranie základných pľúcnych funkcií a určenie pľúcneho veku pomocou prístroja Lunglife. Týmto jednoduchým vyšetrením môže fajčiar získať obraz o tom, v akom stave sú jeho pľúca vzhľadom k jeho skutočnému veku.

Vyšetrenia v poradni zdravia sa môžu realizovať:

  • priamo v ambulancii
  • formou výjazdových akcií, počas ktorých je možné priamo v priestoroch organizátora urobiť vyšetrenia podľa predstáv objednávateľa (vyšetrujeme zamestnancov v školách, firmách, úradoch, podnikoch atď.). Možné je urobiť celú zostavu vyšetrení ako priamo v poradni (pokiaľ sú vyšetrovaní nalačno) alebo zvoliť inú ľubovoľnú kombináciu vyšetrení (napr. cholesterol, krvný tlak, analyzátor veku pľúc). Výjazdové akcie je možné dohodnúť na rovnakom telefónnom čísle ako sa objednáva na vyšetrenie.

Príprava na vyšetrenie v poradni zdravia

  1. večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera bez sladkostí
  2. ráno pred vyšetrením nič nejesť, vypiť dostatočné množstvo nesladených tekutín
  3. v prípade užívania liekov na vysoký tlak, srdce alebo štítnu žľazu tieto užiť
  4. pred vyšetrením nefajčiť cigarety
  5. vhodné je priniesť preukaz poistenca alebo občiansky preukaz