Poradňa zdravej výživy

Cieľom poradne zdravej výživy je prostredníctvom ovplyvňovania stravovacích zvyklostí klientov znižovať chorobnosť na chronické ochorenia, predovšetkým obezitu, srdcovo-cievne a onkologické choroby.

Hlavnou náplňou činnosti je zmena stravovacích návykov v zmysle zníženia energetickej hodnoty potravy, zníženia konzumácie živočíšnych tukov a zvýšenia konzumácie rastlinných tukov, preferovania zložených cukrov pred jednoduchými, úpravy príjmu soli, zvýšenia príjmu vlákniny, a to prostredníctvom zvýšenej konzumácie ovocia, zeleniny, celozrnných pekárenských výrobkov. Súčasťou výživových doporučení sú aj informácie o celkovej zmene životného štýlu a potrebe zvýšenej pohybovej aktivity.

Vyšetrenia realizované v rozsahu ako v základnej poradni zdravia sú doplnené analýzou telesnej stavby so stanovením percenta telesného tuku, kostrového svalstva a určením hodnoty bazálneho metabolizmu a zhodnotením trojdňového jedálnička klienta z hľadiska jeho energetickej výdatnosti a stravovacieho režimu. Výsledky vyšetrení sú následne podkladom pre odborné poradenstvo zamerané na konkrétny problém klienta.