Linka pomoci na odvykanie od fajčenia

Telefónne číslo na linku – 0908 222 722 – je uvedené na každom balení cigariet a tabaku predávaných v SR. Linka je prístupná v pracovných dňoch v čase 8.00 – 15.00 hod a môže na ňu zavolať ktokoľvek, kto potrebuje získať informácie potrebné z hľadiska odvykania od fajčenia. Dôležitou informáciou, ktorú volajúci získa, je kontakt na najbližšiu poradňu odvykania od fajčenia, ktorú môže volajúci osobne navštíviť a podrobiť sa vyšetreniam na zistenie stupňa jeho závislosti od nikotínu, získať potrebné informácie ohľadom odvykania od fajčenia a ak sa rozhodne, podstúpiť proces postupného odvykania od fajčenia.