Poradňa pre odvykanie od fajčenia

Fajčiari, ktorí chcú prestať fajčiť a nedarí sa im to svojpomocne, majú možnosť navštíviť poradňu pre odvykanie od fajčenia. Prvým krokom vyšetrenia v poradni je pohovor a stanovenie stupňa závislosti na nikotíne pomocou sady vyšetrovacích metód (Fagerstromov dotazník stupňa závislosti, dotazník fajčiarskych návykov a pod., vyšetrenie prístrojom smokerlyzer na stanovenie obsahu oxid uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a množstva karboxyhemoglobínu). V rámci poradenstva sa klient dozvie o možnostiach nefarmakologickej aj farmakologickej liečby, ktorej predpis však nie je v kompetencii poradne. Poradňa sa zameriava na poskytovanie informácii o účinkoch fajčenia na ľudský organizmus, na vedenie k zanechaniu fajčenia pomocou psychologických techník, zvládanie abstinenčných príznakov po zanechaní fajčenia a vyhýbanie sa situáciám, ktoré môžu viesť k fajčeniu.

                Poradenstvo je bezplatné a  poskytované  je v pracovných dňoch v čase 7.30 – 14.30 hod len na základe telefonického objednania na tel. čísle 046/519 20 40. Možné je poskytnúť poradenstvo aj prostredníctvom e-mailu na adrese drogyporadna@ruvzpd.sk.

                Dôležité je si uvedomiť, že predpokladom úspešného zanechania fajčenia je prísť do poradne motivovaný. V takomto prípade je šanca na úspech podstatne vyššia ako v situácii, keď človek sám nemá dostatok dôvodov prestať fajčiť. Vtedy je len málo pravdepodobné, že bude v tejto snahe úspešný.