V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Otestuje sa

Obezita (tučnota)

Obezita je najrozšírenejšia porucha látkovej premeny súčasného sveta. Jej dramatický nárast zaznamenávajú tak v bohatých ako aj v rozvojových krajinách.
Pri delení ľudí na obéznych a neobéznych sa prevažne vychádza z kritéria obezity, z indexu telesnej hmotnosti, BMI (body-mass-index). Vypočítava sa z telesnej hmotnosti a výšky (m/v2).


Váha:
kg
Výška:
cm

Pohlavie BMI
Nadmerná hmotnosť Obezita
Muži 25 – 30 viac ako 30
Ženy 24 – 29 viac ako 29

Zvýšená hmotnosť organizmu ešte nemusí znamenať pre organizmus nijaké, ani srdcovo cievne riziko. Nebezpečná je najmä taká zvýšená hmotnosť a obezita, ktorú spôsobuje zásoba tuku v hornej časti tela, najmä v brušných útrobách. Centrálna obezita sa v praxi najjednoduchšie posudzuje podľa krajčírskych mier, t.j. podľa pomeru obvodu v páse k obvodu v bokoch (WHR, waist-to-hip ratio).

Pás: cm
Boky: cm

Pohlavie WHR
bez rizika riziko
Muži do 0,9 nad 0,9
Ženy do 0,85 nad 0,85