https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Poradňa zdravia

Jej hlavným poslaním je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prostredníctvom znižovania výskytu rizikových faktorov chronických neinfekčných (tzv. civilizačných) chorôb. Najčastejšou príčinou ich výskytu je nesprávny spôsob života. Pretože zdravie a ľudské správanie sú navzájom prepojené, len zdravý životný štýl môže viesť k udržaniu zdravia a k predchádzaniu chorobám.

Poradňa zdravia poskytuje služby v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach, Nemocničná 8. Vyšetrenia sa realizujú počas pracovných dní v dopoludňajších hodinách a záujemci o vyšetrenie sa môžu objednať telefonicky na čísle 046/519 20 47. Objednanie na konkrétny deň a hodinu je zárukou vybavenia bez čakania.