V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Podpora zdravia

Podpora zdravia je podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie proces, ktorý umožňuje občanom lepšie kontrolovať svoje zdravie a tak prispievať k jeho zlepšeniu. Podľa Ottavskej charty podpory zdravia z roku 1986 predstavuje strategický rámec päť základných prvkov – podpora politiky verejného zdravia, vytváranie podporného prostredia, posilnenie účasti verejnosti, rozvíjanie osobných schopností a zmena zamerania zdravotníckeho systému. Cieľovou skupinou podpory zdravia je celá populácia a jej želaným výsledkom je:

– pokles výskytu ochorení

– zníženie úmrtnosti

– dlhší a kvalitnejší život