https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Platná legislatíva v oblasti hygieny detí a mládeže

V prílohe nájdete platnú legislatívu v oblasti hygieny detí a mládeže.