https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Platené služby

Sadzobník pre poskytovanie odborných, laboratórnych expertíz a iných služieb Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach platný od 3. mája 2021.

Príloha: