»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Platené služby

Sadzobník pre poskytovanie odborných, laboratórnych expertíz a iných služieb Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach platný od 3. mája 2021.

Príloha: