Platené služby

Sadzobník pre poskytovanie odborných a laboratórnych expertíz Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach platný od 9. októbra 2018.

Príloha: