Platené služby

Sadzobník pre poskytovanie odborných, laboratórnych expertíz a iných služieb Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach platný od 1. februára 2023.