HOAX: Upozorňujeme na falošnú korešpondenciu školám v mene pracovníkov ÚVZ SR

Upozorňujeme na podvodné emaily, ktoré sú neznámou osobou zasielané na emailové adresy škôl a školských zariadení v SR. Osoba sa snaží navodiť dojem, že ide o oficiálnu korešpondenciu ÚVZ SR a zneužíva pritom mená skutočných pracovníkov ÚVZ SR. Podvodné emaily s falošnou korešpondenciou sú odosielané z domény uvzsr.eu. Zdôrazňujeme, že skutoční pracovníci ÚVZ SR majú adresy na doméne uvzsr.sk.

Prosíme dotknuté fyzické a právnické osoby, ktoré boli kontaktované z adries vydávajúcich sa za pracovníkov ÚVZ SR s koncovkou „.eu“, o ignorovanie obsahu predmetných podvodných správ a o preposlanie mailu ako prílohy (nie jednoduché preposlanie, ale pribalenie pôvodného mailu do prílohy) na adresu uvzsr@uvzsr.sk, aby sme mohli podniknúť ďalšie kroky na ochranu ÚVZ SR, ako aj adresátov kontaktovaných neznámou osobou.

Facebook stránka ÚVZ SR.

Kampaň EIW 2023 – Dobehnime zabudnuté očkovanie

WHO pre Európu prináša povedomie o globálnom poklese zaočkovanosti a chce upozorniť na potrebu, aby deti dostali všetky vynechané dávky očkovania podľa národných očkovacích kalendárov. Povzbudzuje k dialógu medzi ľuďmi a zdravotníckymi pracovníkmi na tému vakcín.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku a v Rumunsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Francúzsku, v Nemecku, v Českej republike, v Rumunsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Rumunsku, v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

Týždeň otvorených dverí PORADNE ZDRAVIA 2023

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si každoročne pripomíname vo štvrtok 7. apríla, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre širokú verejnosť na:

 • 11. – 12. apríla (utorok, streda) v čase od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hod.
 • 14. apríla (piatok) v čase od 8:00 do 13:00 hod.

„Týždeň otvorených dverí PORADNE ZDRAVIA“.

V priestoroch poradenského centra RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú mať záujemcovia možnosť absolvovať nasledovné aktivity:

 • Komplexné vyšetrenie krvi, ktoré zahŕňa stanovenie hodnoty (celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, tukov v krvi a glukózy v krvi) – klient musí byť nalačno!!! → odber bude k dispozícii ráno a v dopoludňajších hodinách.
 • Vyšetrenie iba celkového cholesteroluklient nemusí byť nalačno, odber bude k dispozícii aj v poobedňajších hodinách, vyšetrenia sa robia z krvi odobratej z prsta klienta, výsledky sú k dispozícii na počkanie.
 • Zmeranie tlaku krvi, čo je dôležité pre rozpoznanie prípadnej doteraz nezistenej hypertenzie, alebo pre zhodnotenie účinnosti liečby u hypertonikov. Záujemcovia o vyšetrenie užívajúci lieky na vysoký krvný tlak, srdce, alebo štítnu žľazu ich musia pred vyšetrením užiť.
 • Analýza tela, ktorá zahŕňa stanovenie indexu telesnej hmotnosti (BMI), % kostrového svalstva, % telesného tuku v tele, určenie hodnoty viscerálneho tuku v tele a stanovenie hodnoty bazálneho metabolizmu.
 • Stanovenie somatometrických parametrov, ktoré zahŕňajú zmeranie obvodu pása a bokov.
 • Na základe získaných výsledkov poskytnutie odborného poradenstva zameraných na zmenu životného štýlu, ktorá by viedla k zníženiu rizika srdcovo-cievnych chorôb u vyšetrovaného klienta.
 • Vyšetrenie je bezplatné.

Srdečne Vás pozývame!

Výtvarná súťaž – Svetový deň obezity 2023 – VÍŤAZNÁ KRESBA

Pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 bola vyhlásená celoslovenská výtvarná súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky triedy základných škôl z okresov Prievidza a Partizánske.

Výtvarná súťaž prebiehala v 2 kategóriách:

 1. Téma súťaže pre I. stupeň ZŠ: trieda mala vizuálne zaujímavo spracovať tému zdravej desiaty. Zamerať sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vyradiť. Tému mali stvárniť na výkrese.
 2. Téma súťaže pre II. stupeň ZŠ: trieda mala vymyslieť originálnu aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity. Túto aktivitu vizuálne a kreatívne znázorniť na výkrese.

V regionálnom kole celoslovenskej výtvarnej súťaže sa víťaznou kresbou stala kresba žiakov 3. A triedy Spojenej školy internátnej, Úzka 2, Prievidza.

Výherný obrázok regionálneho kola

Výhercovi srdečne gratulujeme.

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 13. týždeň 2023

V 13. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. e- Škola Prievidza – Materská škola. Opatrenie platné od 03.04.2023 do 06.04.2023 vrátane.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Českej republike, v Taliansku a v Írsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 12. týždeň 2023

V 12. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Lipník. Opatrenie platné od 22.03.2023 do 24.03.2023 vrátane.
 2. MŠ Brodzany. Opatrenie platné od 24.03.2023 do 31.03.2023 vrátane.