»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Aktuálne opatrenia podľa Covid Automatu pre okres Prievidza a Partizánske.

Vyhláška ÚVZ SR č. 1 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

1/2022 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenie § 2 ods. 7 stráca účinnosť 10. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 6/2022 zo dňa 17. januára 2022.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku, v Írsku, vo Francúzsku, v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

Vyhláška ÚVZ SR č. 312 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

312/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. januára 2022.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 1/2022 zo dňa 7. januára 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 311 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

311/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 1/2022 zo dňa 7. januára 2021.

Vyhláška ÚVZ SR č. 310 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

310/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 2/2022 zo dňa 11. januára 2022.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 309 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

309/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 268/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. decembra 2021.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemecku. Ide o nasledujúce výrobky:

Karanténne opatrenia – škola

V 51. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

  1. 2.A ZŠ Bošany.
    Karanténne opatrenia platné do 24.12.2021 vrátane.
  2. 3.B ZŠ Bošany.
    Karanténne opatrenia platné do 25.12.2021 vrátane.

Vyhláška ÚVZ SR č. 307 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

307/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. decembra 2021.

ZMENENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 310/2021 zo dňa 22. decembra 2021.

ZRUŠENÁ vyhláškou ÚVZ SR č. 2/2022 zo dňa 11. januára 2022.