»  »» Vakcinačné centrum - Bojnice ««  «

Aktuálne opatrenia podľa Covid Automatu pre okres Prievidza a Partizánske.

Karanténne opatrenia – škola

V 40. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

 1. 9.A ZŠ Dolné Vestenice.
  Karanténne opatrenia platné 11.10.2021 vrátane.
 2. 6.trieda MŠ Obuvnícka Partizánske.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 3. 6. A trieda ZŠ Šafárika Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 4. 6.A trieda Základná škola Veľké Uherce.
  Karanténne opatrenia platné do 14.10.2021 vrátane.
 5. 1.A  Základná škola Nitrianske Rudno.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 6. 1. G a 2. G Piaristická spojená škola Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 7. 2.D Stredná odborná škola Handlová.
  Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
 8. I.trieda a II.trieda Základná škola Sebedražie.
  Karanténne opatrenia platné do 14.10. 2021 vrátane.
 9. III. K – HA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 10. III.E Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 11. III. B Obchodná akadémia Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 16.10.2021 vrátane.
 12. I.C a II. C SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 13. 1. O – nadstavbové štúdium SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 17.10.2021 vrátane.
 14. 7.A a 7.C základná škola ZŠ Rastislavova Prievidza.
  Karanténne opatrenia platné do 13.10.2021 vrátane.
 15. VI. tr., VII. tr., VIII. tr. Základná škola Valaská Belá.
  Karanténne opatrenia platné do 15.10.2021 vrátane.
 16. V.B trieda Základná škola Ul. Mariánska Prievidza.
  Karanténne opatrenie platné do 16.10.2021 vrátane.
 17. 5. B Základná škola Morovnianska cesta Handlová.
  Karanténne opatrenie platné do 15.10.2021 vrátane.

posledná úprava: 08.10.2021/10:08

Vyhláška ÚVZ SR č. 250 – opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

250. V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. októbra 2021.

Vyhodnotenie IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“

V roku 2021 sa konal IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Táto kampaň je dlhotrvajúcou výzvou na zvýšenie pohybovej aktivity obyvateľov Slovenskej republiky, ktorá využíva formu súťaže na zvýšenie motivácie k pohybu. Vznikla na podklade poľského vzoru „Postaw serce na nogi“ a od roku 2005 sa koná vždy v nepárny rok. Gestorom kampane bol v roku 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý organizoval kampaň pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi Slovenskej republiky.
Celý text »

Posledný termín pre 2. dávku AstraZeneca v TN kraji

Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že posledný termín, kedy bude možné aplikovať druhú dávku vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca je 6. október 2021, preto ministerstvo v spolupráci s vakcinačnými centrami v každom kraji otvára posledné termíny očkovania druhých dávok.

V Trenčianskom kraji bude táto možnosť 6. októbra 2021 v NsP Považská Bystrica.

Bližšie informácie nájdete na stránke Ministetstva zdravotníctva SR.

Karanténne opatrenia – škola

V 39. týždni r. 2021 bolo prerušené vyučovanie v triedach z dôvodu výskytu dieťaťa, žiaka alebo zamestnanca školy, pozitívneho na ochorenie COVID-19:

  1. 6.B trieda Špeciálnej základnej školy internátnej Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 3.10.2021 vrátane.
  2. 2.PSB trieda Strednej zdravotníckej školy Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 07.10.2021 vrátane.
  3. 3.A a 3.B trieda Spojenej školy, Základnej školy s MŠ Nitrianske Pravno.
   Karanténne opatrenia platné do 07.10.2021 vrátane.
  4. 1.trieda Materskej školy Dolné Vestenice.
   Karanténne opatrenia platné do 07.10.2021 vrátane.
  5. 2.H a Septima triedy Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi.
   Karanténne opatrenia platné do 04.10.2021 vrátane.
  6. 4. A trieda ZŠ Liešťany pri ZŠ s MŠ Liešťany.
   Karanténne opatrenia platné do 8.10.2021 vrátane.
  7. IV. C trieda Gymnázia  V.B. Nedožerského Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 8.10.2021 vrátane.
  8. 5. A trieda ZŠ s MŠ Chynorany.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10. 2021 vrátane.
  9. 3. trieda (jahôdková) MŠ Nitrianske Rudno.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10.2021 vrátane.
  10. 5. A trieda, 4. A II. skupina, 3. A II. skupina ZŠ Dolné Vestenice.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10.2021 vrátane.
  11. 1.A a 1.B triedy Spojenej školy Nitrianske Pravno.
   Karanténne opatrenia platné do 8.10.2021 vrátane.
  12. 1.F trieda, Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10.2021 vrátane.
  13. 7.B trieda, Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza.
   Karanténne opatrenia platné do 7.10.2021 vrátane.
  14. 2.B a 2.C triedy, Spojená škola Nitrianske Pravno.
   Karanténne opatrenia platné do 10.10.2021 vrátane.
  15. 6.A trieda Základná škola R. Jašíka Partizánske.
   Karanténne opatrenia platné do 11.10.2021 vrátane.
  16. 8.A trieda ZŠ Diviaky nad Nitricou
   Karanténne opatrenia platné do 8.10.2021 vrátane.

posledná úprava: 4.10.2021/8:01

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  v Rakúsku a na Cypre. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  v Českej republike, v Írsku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Zároveň je tento deň príležitosťou  na zvýšenie povedomia o prevencii a podpore kognitívneho zdravia v zmysle oddialenia znižovania úrovne poznávacích procesov v dôsledku starnutia či neurodegeneratívnych procesov.

Poruchy pamäti sú časté v starobe, ale môžu sa vyskytovať už od stredného veku. Staroba je prirodzenou etapou ľudského života. Demencia je naproti tomu choroba, ktorá k normálnemu starnutiu nepatrí.

Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba. Podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 50 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Presné číslo nie je známe, nakoľko zatiaľ nebola uskutočnená adekvátna epidemiologická štúdia.
Celý text »

Karanténne opatrenia – škola

V 38. týždni r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. 4.trieda MŠ „Lienky“ ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.9.2021 vrátane.
 2. I. A, I. B, II. A, IV. E a sexta  Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.9.2021 vrátane.
 3. 7.B trieda ZŠsMŠ Bojnice z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 24.9.2021 vrátane.
 4. VII. A trieda ZŠ Nitrianske Rudno z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.9.2021 vrátane.
 5. I. PSB trieda Stredná zdravotnícka škola Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.9.2021 vrátane.
 6. 2. B trieda (správca inteligentných a digitálnych systémov) Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 26.9.2021 vrátane.
 7. 2. C trieda (elektrotechnika) Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.9.2021 vrátane.
 8. 3.A Gymnázium Partizánske z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 30.9.2021 vrátane.
 9. II. E trieda  Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 30.9.2021 vrátane.

posledná úprava: 22.9.2021/12:07

Karanténne opatrenia – škola

V 37. týždni  r. 2021 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. V. trieda ZŠsMŠ Žabokreky nad Nitrou zb dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 20.9.2021 vrátane.
 2. IV. A trieda ZŠ Veľké Uherce z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 24.9.2021 vrátane.
 3. IV. A trieda ZŠ s MŠ Chynorany z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 23.9.2021 vrátane.
 4. VIII. A trieda ZŠ Nováky z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 24.9.2021 vrátane.
 5. II.B trieda Obchodná Akadémia, F. Madvu 2, Prievidza z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.
  Karanténne opatrenia platné do 27.9.2021 vrátane.

aktualizované: 17.09.2021/12:12