Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – k aplikácii eKaranténa

Opatrenie OLP/4311/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – k aplikácii eKaranténa zo dňa 22.5.2020. Termín účinnosti od 22.05.2020 od 20.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4203/2020 zo dňa 20.05.2020.

Smart karanténa – manuál

Manuál pre občanov ku smart karanténe nájdete na stránke https://korona.gov.sk/ekarantena.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška

Opatrenie č. OLP/4084/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 20. 05. 2020.

Nebezpečný výživový doplnok

Nebezpečný výživový doplnok MUSCLETECHTM HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN, kapsuly z USA.

Odporúčanie hlavného hygienika SR – sprievod, návšteva pacientov a návšteva kňaza v zdravotníckych zariadeniach

Odporúčania hlavného hygienika SR – pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zastupiteľstvá a pohreby

Opatrenie č. OLP/3881/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zastupiteľstvá a pohreby.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – bohoslužby, svadby

Opatrenie č. OLP/3796/2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – bohoslužby, svadby zo dňa 5.5.2020, ktoré dopĺňa opatrenie č. OLP/2731/2020.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, vo Francúzsku a v Španielsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Opatrenie ÚVZ SR – vymedzenie času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov

Opatrenie OLP/3353/2020

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov.

V písmene H) opatrenia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sa vypúšťajú slová:

„V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať“.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (7. aktualizácia)

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (7. aktualizácia)