Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Francúzsku, v Nemecku, v Českej republike, v Rumunsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Rumunsku, v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

Týždeň otvorených dverí PORADNE ZDRAVIA 2023

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si každoročne pripomíname vo štvrtok 7. apríla, pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre širokú verejnosť na:

 • 11. – 12. apríla (utorok, streda) v čase od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hod.
 • 14. apríla (piatok) v čase od 8:00 do 13:00 hod.

„Týždeň otvorených dverí PORADNE ZDRAVIA“.

V priestoroch poradenského centra RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, budú mať záujemcovia možnosť absolvovať nasledovné aktivity:

 • Komplexné vyšetrenie krvi, ktoré zahŕňa stanovenie hodnoty (celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, tukov v krvi a glukózy v krvi) – klient musí byť nalačno!!! → odber bude k dispozícii ráno a v dopoludňajších hodinách.
 • Vyšetrenie iba celkového cholesteroluklient nemusí byť nalačno, odber bude k dispozícii aj v poobedňajších hodinách, vyšetrenia sa robia z krvi odobratej z prsta klienta, výsledky sú k dispozícii na počkanie.
 • Zmeranie tlaku krvi, čo je dôležité pre rozpoznanie prípadnej doteraz nezistenej hypertenzie, alebo pre zhodnotenie účinnosti liečby u hypertonikov. Záujemcovia o vyšetrenie užívajúci lieky na vysoký krvný tlak, srdce, alebo štítnu žľazu ich musia pred vyšetrením užiť.
 • Analýza tela, ktorá zahŕňa stanovenie indexu telesnej hmotnosti (BMI), % kostrového svalstva, % telesného tuku v tele, určenie hodnoty viscerálneho tuku v tele a stanovenie hodnoty bazálneho metabolizmu.
 • Stanovenie somatometrických parametrov, ktoré zahŕňajú zmeranie obvodu pása a bokov.
 • Na základe získaných výsledkov poskytnutie odborného poradenstva zameraných na zmenu životného štýlu, ktorá by viedla k zníženiu rizika srdcovo-cievnych chorôb u vyšetrovaného klienta.
 • Vyšetrenie je bezplatné.

Srdečne Vás pozývame!

Výtvarná súťaž – Svetový deň obezity 2023 – VÍŤAZNÁ KRESBA

Pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 bola vyhlásená celoslovenská výtvarná súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky triedy základných škôl z okresov Prievidza a Partizánske.

Výtvarná súťaž prebiehala v 2 kategóriách:

 1. Téma súťaže pre I. stupeň ZŠ: trieda mala vizuálne zaujímavo spracovať tému zdravej desiaty. Zamerať sa na to, čo je vhodné jesť na desiatu každý deň a naopak aj na to, čo by bolo dobré zo svojej desiaty vyradiť. Tému mali stvárniť na výkrese.
 2. Téma súťaže pre II. stupeň ZŠ: trieda mala vymyslieť originálnu aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity. Túto aktivitu vizuálne a kreatívne znázorniť na výkrese.

V regionálnom kole celoslovenskej výtvarnej súťaže sa víťaznou kresbou stala kresba žiakov 3. A triedy Spojenej školy internátnej, Úzka 2, Prievidza.

Výherný obrázok regionálneho kola

Výhercovi srdečne gratulujeme.

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 13. týždeň 2023

V 13. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. e- Škola Prievidza – Materská škola. Opatrenie platné od 03.04.2023 do 06.04.2023 vrátane.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Českej republike, v Taliansku a v Írsku. Ide o nasledujúce výrobky:

Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu výskytu respiračných ochorení v okrese Prievidza a Partizánske – 12. týždeň 2023

V 12. týždni r. 2023 boli uzatvorené nasledovné školské zariadenia:

 1. MŠ Lipník. Opatrenie platné od 22.03.2023 do 24.03.2023 vrátane.
 2. MŠ Brodzany. Opatrenie platné od 24.03.2023 do 31.03.2023 vrátane.

Upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Rumunsku, vo Francúzsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

Svetový deň vody 2023

Dňa 22. marca 2023 (streda) v čase od 8.00 do 11.30 hod. bude možné dať si u nás urobiť bezplatné orientačné vyšetrenie pitnej vody z individuálnych zdrojov v zdravotne dôležitých ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Na vyšetrenie je potrebné doniesť 0,2 l vody odobratej v deň vyšetrenia v čistej, vypláchnutej nádobe.

Poskytované bude taktiež poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Dusičnany sú látky obsiahnuté v pôde, do ktorej sa dostávajú prostredníctvo hnojív, chemických postrekov,  priesakmi vôd z nebezpečných hnojísk, chovov hospodárskych zvierat, priesakmi splaškových vôd z neodborne vybudovaných žúmp, poškodenej a netesniacej kanalizácie. V malom množstve prenikajú do zdrojov pitnej vody, ich zvýšený výskyt v pitnej vode však môže byť pre ľudský organizmus nebezpečný. Zistiť zdroj kontaminácie pitnej vody v studniach je zvyčajne obtiažne, nakoľko dusičnany prúdia podzemnou vodou a zdroj môže byť od studne rôzne vzdialený. Dusitany vznikajú vo vode ako prechodný produkt v dusíkovom cykle buď biochemickou redukciou dusičnanov alebo oxidáciou amoniakálneho dusíka. Spravidla teda sprevádzajú dusičnany a amoniakálny dusík.

Zdravotné nebezpečenstvo týchto látok spočíva v tom, že dusitany v ľudskom organizme majú schopnosť viazať sa na hemoglobín, čo je látka zodpovedná za prenos kyslíka do tkanív. Za prítomnosti dusitanov krvi sa tvorí methemoglobín, ktorý schopnosť prenosu kyslíka stráca. Nedostatočná dodávka kyslíka do tkanív sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť už ku smrti. Tento stav je nebezpečný predovšetkým pre dojčatá (hlavne do 3. mesiaca veku), u ktorých je príčinou porúch vo vývine centrálneho nervového systému a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Takýto stav môže vzniknúť pri príprave kojeneckej stravy z vody s obsahom dusičnanov.

TÝŽDEŇ MOZGU (13. – 19. marec 2023): Podporte fungovanie svojho mozgu a precvičte si „závity“

Od 13. do 19. marca 2023 sa koná celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť, možné ochorenia a na význam cvičení na podporu činnosti mozgu.

Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela. Mozog je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele – umožňuje nám myslieť, hýbať sa a komunikovať s okolím. Dáva nám schopnosť  vnímať svet naokolo, cítiť emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre prežitie plnohodnotného života.

Významnú úlohu v tom, ako bude mozog pracovať počas života, zohráva jeho štrukturálny vývin v období pred, okolo a krátko po narodení. V tom čase je mozog najtvárnejší a najcitlivejší voči stimulácii, rané zážitky preto môžu významne ovplyvniť ďalší život jednotlivca.
Celý text »