https://ua.gov.sk
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
Інформація для українців, що прибувають у Словаччину

Osýpky sú vážne ochorenie

Leták Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) k problematike osýpok.