Osýpky sú vážne ochorenie

Leták Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) k problematike osýpok.