Osýpky – aktuálna epidemiologická situácia

V prílohe nájdete Informáciu o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v Európe a v Slovenskej republike vydanú dňa 8. marca 2017 Úradom verejného zdravotníctva SR.