V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

Osýpky – aktuálna epidemiologická situácia

V prílohe nájdete Informáciu o epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok v Európe a v Slovenskej republike vydanú dňa 8. marca 2017 Úradom verejného zdravotníctva SR.