Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena rúška

Opatrenie OLP/6848/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena rúška zo dňa 28.8.2020. Termín účinnosti od 2.9.2020 od 06.00 hod. do 14.9.2020 18.00 hod.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa mení opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5453/2020 zo dňa 3.7.2020.