Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zamestnávateľ

Opatrenie č. OLP/6911/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – kontrola zamestnancov zamestnávateľom zo dňa 28.8.2020 s účinnosťou od 1. 9. 2020.