Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena

Opatrenie OLP/4449/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena zo dňa 28.5.2020 dopĺňa opatrenie č. OLP/3355/2020 zo dňa 20 .04 .2020. Termín účinnosti od 28.05.2020 od 12:00 hodiny.