Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška stredné školy

Opatrenie OLP/5090/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška stredné školy zo dňa 19.6.2020. Termín účinnosti od 20.6.2020 od 06.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4825/2020 zo dňa 9.6.2020.