Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – režim na hraniciach

Opatrenie OLP/7693/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – režim na hraniciach zo dňa 29.9.2020. Termín účinnosti od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7310/2020 zo dňa 17.9.2020.