Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a organizácia hromadných podujatí

Opatrenie OLP/7311/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a organizácia hromadných podujatí zo dňa 17.9.2020. Termín účinnosti od 18.9.2020 do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 9.9.2020.