Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3. fáza

Opatrenie OLP/4083/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3. fáza zo dňa 19.5.2020. Termín účinnosti od 20.05.2020 od 6.00 hod. do odvolania.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 5.05.2020.